Praktisk

Kranfører Vikaren ApS
Pile Allé 37
2000 Frederiksberg
Telefon: +45 53 53 00 52
Mail: kontakt@hemigroup.dk
Fakturaer sendes til faktura@kranfv.dk
Ugesedler sendes til ugeseddel@kranfv.dk

HEMI Kran & Transport ApS
Pile Allé 37
2000 Frederiksberg
Telefon: +45 53 53 00 52
Mail: kontakt@hemigroup.dk
Fakturaer sendes til bogholder@hemikt.dk

HEMI Kraner ApS
Pile Allé 37
2000 Frederiksberg
Telefon: +45 53 53 00 52
Mail: kontakt@hemigroup.dk
Fakturaer sendes til faktura@hemigroup.dk
+45 5353 0052
kontakt@hemigroup.dk